Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Obetonování stěn provádíme v tloušťce min 20-25cm. K zabetonování použijeme tzv.suchý beton. V případě, že je bazén budován na nestabilním, svažitém či jinak nevyhovujícím pozemku, určí šířku a skladbu opěrných konstrukcí stavební odborník.

Před začátkem betonáže zapažíme horní okraj bazénu, přičemž dbáme na zachování stejných rozměrů u dna i u horního okraje bazénu. Je-li součástí bazénu vestavěné schodiště (zejména vnější), zajistíme podložením jeho vrchní hranu do stejné roviny s vrchní hranou bazénu. Nyní napustíme do bazénu 30 cm vody a obsypeme bazén betonovou směsí max do výšky vodní hladiny.  Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny. Zvláštní pozornost věnujeme podbetonování stupňů bazénového schodiště a veškerých prvků technologie bazénu (např. skimmer, protiproud, světlo,...). Dále zvýšíme hladinu vody o dalších 30 cm a opět dosypeme betonem. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obetonování s tím, že betonáž bazénu hloubky 1,2m rozdělíme do dvou a hloubky 1,5 m do tří po sobě jdoucích dní. Je.li bazén vybaven žebříkem, usadíme při betonáži horního obvodu bazénu kotvící pouzdra.

Plastovou šachtu na filtraci, protiproud, případně akumulační nádrž doporučujeme obetonovat v síle min 10-15cm. V případě pozdější montáže bazénového zastřešení musíme připojovací dózy bazénových světel umístit mimo dráhu kolejnic.

Betonová směs musí být jen mírně vlhká, povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozími spojily.

V průběhu celé operace dbáme na čistotu a pečlivost, abychom zbytečně nepoškodili povrch bazénového skeletu.