Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Vyhloubená jáma pro bazén bude větší než je půdorysný rozměr bazénu:

a) bazénový skelet bude usazován vcelku, již svařený

Jámu je třeba vyhloubit na všech stranách větší min. o 25 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 50 cm větší než rozměr bazénového skeletu.

b) bazénový skelet bude svařen v jámě

V tomto případě musí být vyhloubená jáma na každé straně větší min. o 50 cm, to znamená, že skutečný rozměr jámy bude min. o 100 cm větší než rozměr bazénového skeletu.

Hloubka jámy je dána součtem výšky zapuštěného bazénu a síly základní betonové desky. Tuto sílu Vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na Vašem pozemku. Pokud se dostanete do zóny spodní vody nebo se domníváte, že by se u Vás mohla vyskytnout nebo budujete bazén na mokrém či jinak nestabilním pozemku, poraďte se se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších nutných stavebních úpravách. Doporučujeme snížit hladinu podzemní vody pod úroveň základové betonové desky např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude níž než základová deska, do které zaústíme drenáže vedené po obvodu základové desky.

Základní betonová deska

Dno bazénu bude zabetonováno s ohledem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze s tolerancí +0,5 cm. Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15 - 25 cm s min. jednou armovací sítí. Armování a všechny kovové díly bazénu musí být uzemněny. Bude-li u bazénu dnová výpust', je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem maximálně 1- 2 cm od okraje bazénu k výpusti.