Přihlásit se

Heslo jsem zapomněl

Jsem tu poprvé a chci se registrovat

Použití

Biologické plastové zemní filtry se používají jako dočišťovací stupeň čištění odpadních vod za objekty předčištění, jako usazovací nádrže, septiky. Na filtr se mohou přivádět pouze odpadní splaškové vody z domácnosti (kuchyň, sociální zařízení WC, koupelna). Do septiku se nezaúsťují vody dešťové, podzemní, drenážní. Biologické zemní filtry jsou určeny pro umístění mimo komunikace 

Technologie řešení

Předčištěná odpadní voda se přivádí přívodním potrubím a následně rozvodnou drenáží do prostoru zásypu rozvodné drenáže. Voda gravitačně protéká filtrační náplní, jež tvoří betonářský třídění písek D 4 až 8 mm a na dvě nádrže je položena sběrná drenáž, která "přefiltrované vody" odvádí do větrací šachty, šachty na odběr vzorků. Z šachty gravitačně odtéká do odtokového potrubí. V případě, že nelze gravitačně odvést vody z šachty, osadí se kalové čerpadlo, které vody přečerpá do odtokového potrubí, jež je výše umístěno.

V případě, že čerpací jímka je vyčerpána, čerpadlo je vypnuto plovákovým spínačem. Jestliže dojde k závadě na čerpadlu je tento stav signalizován plovákovým spínačem do místa stálé obsluhy. Zanesení náplně závisí na skutečném zatížení předčistícího objektu a množství odpadních vod. Životnost náplně se předpokládá 20 až 30 let.

Montáž

Příprava stavební jámy, plocha pro uložení septiku musí být minimálně o 400 mm větší na každé straně, než je rozměr nádrže. Hloubka uložení zemního filtru závisí od celkové dispozice stavebního projektu s respektováním umístění nátokového a odtokového potrubí.

Podkladová deska, zemní filtr nevyžaduje betonovou základovou desku. Plastové dno nádrže se uloží na urovnané dno zbavené kamenu a nerovností, popřípadě se pod plastové dno položí geotextilie. V případě výskytu spodní vody je nutno zajistit, aby hladina spodní vody byla pod úrovní podkladové desky (provést odvodnění) v době výstavby.

Uložení zemního filtru - na podkladovou desku se usadí nádrž septiku a provede se připojení nátokového a odtokového potrubí. Nádrž zemního filtru se rovnoměrně zasypává filtračním materiálem zároveň s okolním prostorem nádrže, a to tak aby nedocházelo k nadměrné deformaci stěn nádrže. Po naplnění nádrže filtračním materiálem se provede zakrytí nádrže fólií PVC.

BZF - Hodnoty vypouštěného znečištění

Ceník BZF zašleme na požádání.